Bike Patrol


Vaak moeten beveiligers met spoed naar een calamiteit.

Dan kan het voorkomen dat de afstand tot de auto te groot of slecht bereikbaar is.

Daarom zet Crown Security Services fietsen in, om beveiligers zo snel mogelijk ter plaatse te laten zijn.

Surveilleren op de fiets gebeurt ook: het zogeheten Bike Patrol.

 

Wendbaar en bovendien sneller dan de gemiddelde benen van onruststokers.

 

Waarom Bike Patrol?

 

Bike Patrol van Crown Security Services is in het leven geroepen om onder andere gemeentes en politie te ondersteunen.

 

Zo wordt er zo optimaal mogelijk toezicht gehouden in een gebied met uitgaansgelegenheden en recreatie.

 

Maar ook per fiets toezicht houden in winkelcentra en de directe omgeving behoort tot de flexibele mogelijkheden van Bike Patrol.

 

De beveiligers van Crown Security Services Bike Patrol zijn makkelijk aanspreekbaar, snel, adequaat, wendbaar en kunnen op plaatsen komen waar dit met een auto niet mogelijk is.

 

Doordat de (binnen)steden steeds meer autovrij worden én woongebieden gekenmerkt worden door groenstroken, woonerven en dertig kilometerzones is deze vorm van surveillance een ideale aanvulling.

 

Medewerkers van Crown Security Services.

 

De medewerkers van Crown Security Services hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van jeugd en horecabezoekers en het toezicht houden.

 

De bikers / toezichthouders zijn verantwoordelijk voor rust, veiligheid, toezicht op sluitingstijden, winkelende families, vervuiling, vernieling, het signaleren van probleem situaties en ervoor te zorgen dat het winkelpersoneel veilig kan openen en sluiten.

 

Door de directe aanpak, het aanspreken, en begeleiden van de (horeca)bezoekers die overlast bezorgen in de woonwijken, op weg naar huis, zal de rust doen wederkeren.

 

 


Onder andere worden wij gevraagd of ingezet voor de volgende diensten.

  •  Horeca sfeer team
  •  Donkeredagen
  •  Evenementen
  •  Wijksurveillance
  •  Kermissen
  •  Braderieën

 

Meer weten over onze aanpak ? Neem vrijblijvend contact met ons op.